Masz pytania? Zadzwoń +48 61 81 73 139

Akta osobowe 2019

Zadbaj o zgodność z nowym prawem. Dokumentację pracowniczą osób zatrudnionych od 1 stycznia 2019 należy gromadzić i przechowywać w inny sposób. Akta osobowe muszą być podzielone na cztery a nie na trzy części, tak jak to było wcześniej.

teczki

Zmiany w prawie - nowe akta osobowe i pracownicze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (2018 r., poz. 2369) reguluje zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych pracowników. Akta osobowe pracownika składają się teraz z 4 części. Nowa część D zawiera dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej albo odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach. Po upływie określonego czasu przewidują one zatarcie kary. Pamiętaj, że pracodawca jest zobowiązany do pilnowania okresu umożliwiającego przechowywania dokumentów.

Zgodne z nowym rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej

Zgodność z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zmiany w aktach osobowych
Jak archiwizować akta po 2019 roku.

Część A akt osobowych zawiera:

  • Oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie obejmujące dane osobowe
  • Skierowanie na badania i orzeczenia lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne) z poprzednich okresów zatrudnienia

Część B akt osobowych zawiera:

  • Umowę o pracę
  • Potwierdzenie zapoznania się m.in. z regulaminem pracy, informacją o ryzyku zawodowym, przepisami bhp
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bho
  • Skierowania na badania i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
  • Umowę o zakazie konkurencji

Część C akt osobowych zawiera:

  • Dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu

Część D akt osobowych zawiera:

  • Oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, w tym m.in. oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę i kopie wydanego świadectwa pracy

Jeżeli nie wiesz jak archiwizować teczki osobowe po zmianach w prawie, trafiłeś pod dobry adres. Z chęcią Ci we wszystkim pomożemy. Wiemy, jak poprawnie archiwizować akta i jesteśmy specjalistami w branży.
Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Spiral Sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 181
62-020 Swarzędz
www.spiral.com.pl

Zawiadamiamy, że przesłanie zapytania przez formularz odczytujemy jako Państwa wolę nawiązania z nami współpracy, co uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane podane w formularzu i treści zapytania będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Szczegółowo zagadnienie ochrony prywatności omawia nasza polityka prywatności – zachęcamy do lektury.